Thai King Vajiralongkorn to be crowned in three-day ceremony

थाइल्याण्डमा राजाको राज्याभिषेकका लागि भव्य समारोह

थाइल्याण्डका राजा माहा वाजिरालङकोर्नको राज्याभिषेकको तीन दिने समारोह सुरु भएको छ । बुद्धिजम र ब्राहमनिजम परम्परा अनुसार राजा माहाको राज्याभिषेक…