Thamel Suchan kendra

काठमाडौंको ठमेलमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना

काठमाडौं-काठमाडौंको पर्यटकीय स्थल ठमेल बजारमा ‘महानगरीय पर्यटन सूचना केन्द्र’ स्थापना गरिएको छ। पर्यटन बोर्ड र नेपाल पर्यटक प्रहरी ईकाईको संयुक्त…