The world’s oldest known Sumatran orangutan has died in an Australian zoo aged 62

धेरै वर्ष बाँचेको सुमात्री ओराङ्गटान पुएनको मृत्यु

इन्डोनेसियाको सुमात्रा टापुमा मात्रै पाइनले दुलर्भ सुमात्री ओराङ्गटान मध्ये सबैभन्दा धेरै उमेर बाँचेको ओराङ्गटानको मृत्यु भएको छ । ‘ग्र्याण्ड ओल्ड…