There’s a Facebook group for that

आफ्नै पिसाब पिउने मानिसको समूह, बिहानको पहिलो पिसाब सबैभन्दा उत्तम !

मानिसको यस्तो समूह पनि छ, जसले आफ्नै पिसाब पिउँछन् र यो सबै स्वास्थ्य समस्याको उत्तम विकल्प मान्छन् । युरिन थेरापी…