This is the ‘last generation’ that can save nature

पृथ्वीको अन्तिम मानव पुस्ता, जसले प्रकृति जोगाउन सक्छ

विश्वमा वन्यजन्तुको संख्यामा पछिल्लो चार दशक अर्थात ४० वर्षमा ६० प्रतिशतले कमी आएको छ । वन्यजन्तुको संख्या घट्नुमा प्रदुषण, वन…
बाघको आक्रमणबाट