thru community

सय वर्ष पुरानो गउँको लालपुर्जा छैन !

सम्पत्तिको नाममा एउटा घरमात्रै छ । घर भएको जग्गाको पनि लालपूर्जा छैन। जग्गाको लालपुर्जा बनाउनको लागि हिड्दा हिड्दा चप्पल फाटेका…