Tiangong-1

खस्यो चीनले नियन्त्रण गुमाएको स्पेस स्टेशनको अंश

चीनको बन्द रहेको स्पेस स्टेशनको एक टुक्रा पृथ्वीमा खसेको छ । चीनले सन् २०११ मा अन्तरिक्षमा पठाइएको स्पेस स्टेशनको टुक्रा…
स्पेस स्टेशनको