Tigray

इथियोपियाको टिग्रेको क्षेत्रीय राजधानीमा सरकारी बलको कब्जा

इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमदले सरकारी सुरक्षा बलले टिग्रे क्षेत्रको क्षेत्रीय राजधानीमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेको बताएका छन् । टिग्रेको राजानी…