Time outs don’t do any harm

‘टाइम आउट’ रणनीतिको प्रभाव बालबालिकामा कस्तो पर्छ ?

सन्तानलाई अनुशासनमा राख्नका लागि प्रायः अभिभावकहरुले निश्चित कार्य गर्न वा नराम्रो बानी छोड्नका लागि सीमित समय तोक्ने गर्छन् । यसो…