Tirupati Balaji Temple

भारतको सबैभन्दा धनी तिरुपति बालाजी मन्दिरका १३ सय करार कामदार निष्काशित

भारतको सबैभन्दा धनी मन्दिर मध्ये एक तिरुपती बालाजी मन्दिरले १३ सय भन्दा बढी करार कामदाराको सम्झौता अन्त्य गरेको छ ।…