Too Much Napping May Signal Alzheimer’s

दिउँसो झकाउनु हुन्छ? अल्जाइमरको संकेत हुन सक्छ!

काम गर्ने बेला वा दिनको समयमा बारम्बार अर्ध निन्द्रा लाग्छ वा झकाइन्छ भने त्यो अल्जाइमर रोगको सुरुवाती संकेत हुन सक्ने…