Total solar eclipse 2019

दक्षिण अमेरिकामा दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण

दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रमा दुर्लभ खग्रास सूय ग्रहण लागेको छ । मंगलबार दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रबाट खग्रास सूर्य ग्रहण देखिएको हो ।…