Tradiotional Culture

यस्तो ठाउँ जहाँ सबै ‘सामान फ्रि’मा !

एजेन्सी-अहिलेको युग पैसाको युग हो। पैसाबिना कुनै पनि चीज खरिद गर्न सकिँदैन। पैसा भएसी सबैचीज पाइन्छ। पैसा भए सबैले चाहन्छन्,…