Traditional Thai massage

युनेस्कोको सांस्कृतिक सूचिमा समेटियो थाइ मालिस

थाइल्याण्डमा परम्परागत रुपमा गरिँदै आएको मालिस (मसाज) युनेस्कोको सम्पदा सूचिमा समावेश भएको छ । ‘ब्याक–क्र्याकिङ्ग’ थाइ मसाजलाई युनेस्कोले सम्पदा सूचिमा…