Trafic Light

महेन्द्र सालिक र ज्ञानेश्वरमा ट्राफिक लाइट सञ्चालन

काठमाडौँ – राजधानीको महेन्द्र सालिक र ज्ञानेश्वर ओरालो चोकमा नयाँ ट्राफिक लाइट जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले…