Traing for unemployed youth

बेरोजगार युवालाई ६५ दिने स्वरोजगार तालिम

दाङ– बेरोजगार युवालाई रोजगार बनाउन सरकारको  खर्चमा दाङमा ६५ दिने स्वरोजगार तालिम दिन सुरु भएको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले लालमटीयाले…