Trauma Centre

‘स्पाइन दुखाइका कारण अनेक हुन सक्छन्,तर हेलचेक्र्याँइ नगर्नुस्’ ॥ Gaurav Raj Dhakal

हामी कसरी बस्छौँ। खानपानमा कति ध्यान दिन्छौँ। कसरी काम गछौँ। केमा हिँड्छौँ। भन्ने कुराले पछि गएर स्पाइन, ब्याक र नेक…