travelling to London for knee surgery

के बाबा रामदेव घुँडाको अप्रेशन गर्न लण्डन जाँदै छन् ?

योग गुरु बाबा रामदेवको घुँडाको समस्या देखिएको र त्यसको शल्यक्रियाका लागि उनी बेलायत जान लागेको भन्ने कुरा हल्ला मात्रै रहेको…