tripple baby

‘तिम्ल्याहा सन्तान गर्भमा छन् भन्दा सातो गएको थियो’

गर्भ रहेको ४ हप्तामा जाँच गर्दा चिकित्सक बिना बस्न्यातले यो जोडीलाई ‘जुम्ल्याहा होला जस्तो छ।’ भनेकी थिइन्। सिर्जना लम्साल र…