Trump now tells far right to ‘stand down’ amid white supremacy row

आलोचनाको केन्द्रमा आएका ट्रम्प बोली सच्याउने प्रयासमा

श्वेतहरुको वर्चश्वको वकाल गर्ने समूहहरुको आलोचना वा निन्दा गर्न अस्वीकार गरी उनीहरुलाई आफ्ना गतिविधिका लागि बढावा दिएपछि आलोचनाले घेरिएका अमेरिकी…