Tu Shikshaya aayog

‘मलाई बदनाम गर्न आन्तरिक रुपमै अभियान चलाइएको छ’ ॥ चैतन्य शर्मा

त्रिवि सेवा आयोग परीक्षा प्रकरण ‘मलाई बदनाम गर्न आन्तरिकरुपमै अभियान चलाइएको छ’ आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा - भिडियाे