Tulashhipur Sub- Metropoltan City

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अबदेखि ‘स्पोर्ट सिटी’

दाङ-दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई स्पोर्ट सिटी घोषणा गरिएको छ। खेलकुदको क्षेत्रमा नमुना बनाउन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई स्पोर्ट सिटी घोषणा गरिएको हो। राष्ट्रिय…